Home alfi 獲獎殊榮 KATJA FALKENBURGER

KATJA FALKENBURGER

1970年,德國出生。具有家具設計背景的Katja Falkenburger

成立Clusiv Design工作室。

擅長結合不同材質發揮,也和許多德國知名品牌合作,

亦擅長對於技術、材料及設計的交集進行探索。


KATJA FALKENBURGER 設計系列